LIVING ETC ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558

บ้านพลังบวก บ้านแห่งความสุข บ้านเข็มทิศของครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง นักสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั้งประเทศ วันนี้บ้านของครูอ้อยได้ถูกถ่ายทอดลงบน VDO by Livingetc-Thailand เป็น VDO ที่ดูแล้วสัมผัสได้ถึงความสุขของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง